ERGEBNISLISTE
KM Crosslauf
Verden 8. März 2015
lg-logo.jpg
Wettbewerbübersicht
2680 m Mä, U20, U18, U16
1460 m Fr, U20, U18, U16
1460 m WJ U14
1460 m MJ U14
1020 m WK U12
1020 m MK U12
1020 m WK U10
1020 m MK U10
6500 m Langstrecke Frauen
6500 m Langstrecke Männer
VERANSTALTUNGS-BERICHT

2680 m Mä, U20, U18, U16
2680 m Mä, U20, U18, U16 Männer

1. und Kreismeister 2015
/1. 51 Pannevis, Jonas 1995 LGKV/V 8:36
2. /2. 24 Schmidt, Fabian 1993 LGKV/Oy 8:42
3. /3. 59 Schaller, Moritz 1994 LGKV/V 8:46
4. /4. 48 Müller, Christian 1987 LGKV/V 9:13
5. /5. 49 Müller, Matthias 1993 LGKV/V 9:23
6. /7. 23 Niederkrome, Sven 1987 LGKV/Oy 10:01
7. /8. 22 Niederkrome, Jens 1987 LGKV/Oy 10:05
7. /8. 26 Sohnekindt, Jacques 1991 LGKV/Oy 10:05

2680 m Mä, U20, U18, U16 MJ U20

1. und Kreismeister 2015
/1. 16 Möller, Hark 1997 LGKV/Et 9:03

2680 m Mä, U20, U18, U16 MJ U18

1. und Kreismeister 2015
/2. 93 Hentschel, Luca 1998 LGKV/V 12:28

2680 m Mä, U20, U18, U16 Jugend M14

1. und Kreismeister 2015
/2. 37 Brennecke, Mika 2001 LGKV/V 10:46

2680 m Mä, U20, U18, U16 Jugend M15

1. und Kreismeister 2015
/1. 15 Hänseroth, Mike 2000 LGKV/Et 10:07

2680 m Mä, U20, U18, U16 Senioren M50

1. und Kreismeister 2015
/6. 45 Magalowski, Fred 1964 LGKV/V 9:30
2. /10. 52 Pfeiffer, Thomas 1962 LGKV/V 10:13
3. /13. 47 Mälzer, Ingo 1961 LGKV/V 11:00

2680 m Mä, U20, U18, U16 Senioren M55

1. und Kreismeister 2015
/12. 21 Hemmerich, Hendrik 1957 LGKV/Oy 10:44

2680 m Mä, U20, U18, U16 Senioren M60

1. und Kreismeister 2015
/11. 65 Ullrich, Rüdiger 1951 LGKV/V 10:30
2. /14. 17 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LGKV/Et 11:16

2680 m Mä, U20, U18, U16 Männer+Sen. 2680 m

1. und Kreismeister 2015
LGKV/V I 8 Pkt.
51 Pannevis, Jonas 1995 1 Pkt. .
59 Schaller, Moritz 1994 3 Pkt. .
48 Müller, Christian 1987 4 Pkt. .
2. LGKV/Oy 17 Pkt.
24 Schmidt, Fabian 1993 2 Pkt. .
23 Niederkrome, Sven 1987 7 Pkt. .
26 Sohnekindt, Jacques 1991 8 Pkt. .
3. LGKV/V II 21 Pkt.
49 Müller, Matthias 1993 5 Pkt. .
45 Magalowski, Fred 1964 6 Pkt. .
52 Pfeiffer, Thomas 1962 10 Pkt. .

1460 m Fr, U20, U18, U16
1460 m Fr, U20, U18, U16 Frauen

1. und Kreismeisterin 2015
/2. 401 Vömel, Malyzia Catjana 1995 LGKV/V 5:56
2. /4. 10 Eitzmann, Anne 1983 LGKV/Ben 6:27

1460 m Fr, U20, U18, U16 WJ U20

1. und Kreismeisterin 2015
/1. 82 Oltmanns, Sonja 1996 LGKV/V 5:11
2. /5. 400 Mälzer, Marisa 1996 TV Verden 6:16

1460 m Fr, U20, U18, U16 Weibl. Jugend B

1. und Kreismeisterin 2015
/2. 18 Hänseroth, Jenny 1998 LGKV/Et 5:34
2. /3. 20 van Veen, Verena 1999 LGKV/Et 5:38
3. /4. 19 van Veen, Jana 1999 LGKV/Et 5:40

1460 m Fr, U20, U18, U16 Jugend W14

1. und Kreismeisterin 2015
/1. 72 Emigholz, Tessa 2001 LGKV/V 6:12

1460 m Fr, U20, U18, U16 Seniorinnen W50

1. und Kreismeisterin 2015
/1. 87 Vömel, Carola 1964 LGKV/V 5:29

1460 m Fr, U20, U18, U16 Seniorinnen W60

1. und Kreismeisterin 2015
/3. 4 Heger, Ingrid 1952 LGKV/A 6:21

1460 m Fr, U20, U18, U16 WJ U20/U18 1460 m

1. und Kreismeister 2015
LGKV/Et 9 Pkt.
18 Hänseroth, Jenny 1998 2 Pkt. .
20 van Veen, Verena 1999 3 Pkt. .
19 van Veen, Jana 1999 4 Pkt. .

1460 m WJ U14
1460 m WJ U14 Jugend W12

1. und Kreismeisterin 2015
/5. 90 Weding, Inga 2003 LGKV/V 6:11
2. /6. 28 Gerrelts, Mara-Lena 2003 LGKV/Oy 6:34
3. /8. 92 von Weyhe, Pauline 2003 LGKV/V 7:05

1460 m WJ U14 Jugend W13

1. und Kreismeisterin 2015
/1. 84 Prüser, Nele Marit-Soph 2002 LGKV/V 5:32
2. /2. 27 Binkowski, Zoe 2002 LGKV/Oy 5:38
3. /3. 79 Kuhr, Stella 2002 LGKV/V 5:43
4. /4. 76 Holfeld, Anna Marie 2002 LGKV/V 6:08
5. /7. 70 Blum, Vivian 2002 LGKV/V 6:51
6. /9. 91 Wilczek, Alexa 2002 LGKV/V 7:12

1460 m WJ U14 WJ U14 1460 m

1. und Kreismeister 2015
LGKV/V I 8 Pkt.
84 Prüser, Nele Marit-Soph 2002 1 Pkt. .
79 Kuhr, Stella 2002 3 Pkt. .
76 Holfeld, Anna Marie 2002 4 Pkt. .
2. LGKV/V II 20 Pkt.
90 Weding, Inga 2003 5 Pkt. .
70 Blum, Vivian 2002 7 Pkt. .
92 von Weyhe, Pauline 2003 8 Pkt. .

1460 m MJ U14
1460 m MJ U14 Jugend M12

1. und Kreismeister 2015
/2. 6 Janke, Maik 2003 LGKV/Bad 6:03
2. /3. 54 Rehfeld, Luc 2003 LGKV/V 6:13
3. /4. 46 Moser, Jonathan 2003 LGKV/V 6:19
4. /6. 50 Nehus, Finn 2003 LGKV/V 6:35

1460 m MJ U14 Jugend M13

1. und Kreismeister 2015
/1. 39 Gari, Jakob 2002 LGKV/V 5:34
2. /5. 11 Dreischulte, Benno 2002 LGKV/Oy 6:31

1460 m MJ U14 MJ U14 1460 m

1. und Kreismeister 2015
LGKV/V 8 Pkt.
39 Gari, Jakob 2002 1 Pkt. .
54 Rehfeld, Luc 2003 3 Pkt. .
46 Moser, Jonathan 2003 4 Pkt. .

1020 m WK U12
1020 m WK U12 Kinder W10

1. und Kreisbeste 2015
/2. 77 Kopmann, Lilli 2005 LGKV/V 4:26
2. /4. 83 Piechot, Miriam 2005 LGKV/V 4:30
3. /5. 78 Kruse, Mina 2005 LGKV/V 4:31
4. /6. 103 Hesse, Svea 2005 LGKV/Ben 4:34

1020 m WK U12 Kinder W11

1. und Kreisbeste 2015
/1. 75 Hiller, Klara 2004 LGKV/V 4:24
2. /3. 86 Spöring, Cora 2004 LGKV/V 4:27
3. /7. 29 Heuberg, Jalina 2004 LGKV/Oy 4:54

1020 m WK U12 WK U12 1020 m

1. und Kreisbester 2015
LGKV/V 6 Pkt.
75 Hiller, Klara 2004 1 Pkt. .
77 Kopmann, Lilli 2005 2 Pkt. .
86 Spöring, Cora 2004 3 Pkt. .

1020 m MK U12
1020 m MK U12 Kinder M10

1. und Kreisbester 2015
/2. 55 Rohr, Lasse 2005 LGKV/V 3:50
2. /8. 43 Kruse, Ben 2005 LGKV/V 4:11
3. /10. 109 Bohlemann, Lars 2005 LGKV/Ben 4:57

1020 m MK U12 Kinder M11

1. und Kreisbester 2015
/1. 68 Wilczek, Pascal 2004 LGKV/V 3:40
2. /3. 98 Mauer, Erik 2004 LGKV/Ben 3:53
3. /4. 38 Fargel, Ole 2004 LGKV/V 3:55
4. /5. 7 Schrader, Lauritz 2004 LGKV/Bad 4:00
5. /6. 44 Leymann, Peter 2004 LGKV/V 4:02
6. /7. 99 Renken, Niklas 2004 LGKV/Ben 4:05
7. /9. 40 Henglein, Josteinn 2004 LGKV/V 4:20
8. /11. 66 Wegener, Jannes 2004 LGKV/V 5:22
9. /12. 25 Seidl, Tobias 2004 LGKV/Oy 5:34

1020 m MK U12 MK U12 1020 m

1. und Kreisbester 2015
LGKV/V I 7 Pkt.
68 Wilczek, Pascal 2004 1 Pkt. .
55 Rohr, Lasse 2005 2 Pkt. .
38 Fargel, Ole 2004 4 Pkt. .
2. LGKV/Ben 20 Pkt.
98 Mauer, Erik 2004 3 Pkt. .
99 Renken, Niklas 2004 7 Pkt. .
109 Bohlemann, Lars 2005 10 Pkt. .
3. LGKV/V II 23 Pkt.
44 Leymann, Peter 2004 6 Pkt. .
43 Kruse, Ben 2005 8 Pkt. .
40 Henglein, Josteinn 2004 9 Pkt. .

1020 m WK U10
1020 m WK U10 Schülerinnen W08 u.jünger

1. und Kreisbeste 2015
/4. 108 Wegener, Julia 2007 LGKV/V 4:50
2. /5. 95 Brinker, Anneke 2007 TG Uesen 4:50
3. /9. 85 Rohr, Sinja 2008 LGKV/V 5:17
4. /11. 101 Renken, Marie 2007 LGKV/Ben 5:48
5. /13. 89 Warkentin, Lotta 2008 LGKV/V 6:16

1020 m WK U10 Schülerinnen W09

1. und Kreisbeste 2015
/1. 69 Binder, Paula 2006 LGKV/V 4:31
2. /2. 80 Moser, Tassia 2006 LGKV/V 4:36
3. /3. 1 Gerkens, Linna 2006 TSV Brunsbrock 4:36
4. /6. 105 Drewes, Mieke 2006 LGKV/Ben 4:54
5. /7. 96 Lindhorst, Mina 2006 LGKV/V 4:56
6. /8. 88 Warkentin, Emma 2006 LGKV/V 5:04
7. /10. 81 Nehus, Emma 2006 LGKV/V 5:45
8. /12. 97 Meißner, Tabea Marie 2006 LGKV/V 6:14

1020 m WK U10 WK U10 1020 m

1. und Kreisbester 2015
LGKV/V I 7 Pkt.
69 Binder, Paula 2006 1 Pkt. .
80 Moser, Tassia 2006 2 Pkt. .
108 Wegener, Julia 2007 4 Pkt. .
2. LGKV/V II 24 Pkt.
96 Lindhorst, Mina 2006 7 Pkt. .
88 Warkentin, Emma 2006 8 Pkt. .
85 Rohr, Sinja 2008 9 Pkt. .
3. LGKV/V III 35 Pkt.
81 Nehus, Emma 2006 10 Pkt. .
97 Meißner, Tabea Marie 2006 12 Pkt. .
89 Warkentin, Lotta 2008 13 Pkt. .

1020 m MK U10
1020 m MK U10 Schüler M08

1. und Kreisbester 2015
/3. 60 Schmitz, Julius 2007 LGKV/V 4:50
2. /4. 53 Piechot, Thomas 2007 LGKV/V 4:53

1020 m MK U10 Schüler M09

1. und Kreisbester 2015
/1. 57 Röske, Hugo 2006 LGKV/V 4:18
2. /2. 100 Renken, Jahn 2006 LGKV/Ben 4:38
3. /5. 67 Wiedemann, Hannes 2006 LGKV/V 5:00

1020 m MK U10 MK U10 1020 m

1. und Kreisbester 2015
LGKV/V 8 Pkt.
57 Röske, Hugo 2006 1 Pkt. .
60 Schmitz, Julius 2007 3 Pkt. .
53 Piechot, Thomas 2007 4 Pkt. .

6500 m Langstrecke Frauen
6500 m Langstrecke Frauen Frauen

1. und Kreismeisterin 2015
/5. 10 Eitzmann, Anne 1983 LGKV/Ben 32:23

6500 m Langstrecke Frauen U20

1. und Kreismeisterin 2015
/1. 82 Oltmanns, Sonja 1996 LGKV/V 28:19

6500 m Langstrecke Frauen Seniorinnen W40

1. und Kreismeisterin 2015
/2. 107 Kuhr, Stefanie 1974 LGKV/V 27:46

aW 30 Prüser, Sonja 1973 TV Sottrum 31:39

6500 m Langstrecke Frauen Seniorinnen W45

1. und Kreismeisterin 2015
/4. 3 Barein, Sabrina 1969 LGKV/A 32:13

6500 m Langstrecke Frauen Seniorinnen W50

1. und Kreismeisterin 2015
/1. 87 Vömel, Carola 1964 LGKV/V 27:26

6500 m Langstrecke Frauen Seniorinnen W60

1. und Kreismeisterin 2015
/3. 4 Heger, Ingrid 1952 LGKV/A 30:23

6500 m Langstrecke Männer
6500 m Langstrecke Männer Männer

1. und Kreismeister 2015
/1. 59 Schaller, Moritz 1994 LGKV/V 23:48
2. /2. 24 Schmidt, Fabian 1993 LGKV/Oy 24:12
3. /5. 31 Trense, Markus 1988 LGKV/The 24:53
4. /7. 48 Müller, Christian 1987 LGKV/V 25:00
5. /10. 49 Müller, Matthias 1993 LGKV/V 26:22
6. /11. 26 Sohnekindt, Jacques 1991 LGKV/Oy 26:44
7. /12. 22 Niederkrome, Jens 1987 LGKV/Oy 26:48
8. /15. 23 Niederkrome, Sven 1987 LGKV/Oy 27:33

6500 m Langstrecke Männer Senioren M40

1. und Kreismeister 2015
/8. 36 Bergmann, Jan 1971 LGKV/V 25:19

6500 m Langstrecke Männer Senioren M45

1. und Kreismeister 2015
/13. 2 Schwarz, Thorsten 1966 LGKV/A 27:07

6500 m Langstrecke Männer Senioren M50

1. und Kreismeister 2015
/3. 32 Trense, Michael 1961 LGKV/The 24:26
2. /4. 45 Magalowski, Fred 1964 LGKV/V 24:51
3. /14. 52 Pfeiffer, Thomas 1962 LGKV/V 27:18
4. /18. 8 Junge, Norbert 1961 LGKV/Bas 31:18

6500 m Langstrecke Männer Senioren M55

1. und Kreismeister 2015
/9. 62 Spöttel, Michael 1956 LGKV/V 25:55
2. /19. 13 Fetter, Heinz-Hermann 1959 LGKV/Cl 31:33
3. /20. 14 Haase, Wilfried 1956 LGKV/Cl 34:08

6500 m Langstrecke Männer Senioren M60

1. und Kreismeister 2015
/6. 9 Hold, Jürgen 1952 LGKV/V 24:56
2. /16. 65 Ullrich, Rüdiger 1951 LGKV/V 27:38
3. /17. 17 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LGKV/Et 29:59

6500 m Langstrecke Männer Männer+Sen 6500 m

1. und Kreismeister 2015
LGKV/V I 11 Pkt.
59 Schaller, Moritz 1994 1 Pkt. .
45 Magalowski, Fred 1964 4 Pkt. .
9 Hold, Jürgen 1952 6 Pkt. .
2. LGKV/V II 24 Pkt.
48 Müller, Christian 1987 7 Pkt. .
36 Bergmann, Jan 1971 8 Pkt. .
62 Spöttel, Michael 1956 9 Pkt. .
3. LGKV/Oy 25 Pkt.
24 Schmidt, Fabian 1993 2 Pkt. .
26 Sohnekindt, Jacques 1991 11 Pkt. .
22 Niederkrome, Jens 1987 12 Pkt. .
4. LGKV/V III 40 Pkt.
49 Müller, Matthias 1993 10 Pkt. .
52 Pfeiffer, Thomas 1962 14 Pkt. .
65 Ullrich, Rüdiger 1951 16 Pkt. .

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 8.03.2015
Ort : Verden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Kreismeisterschaft Crosslauf
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : NLV Kreis Verden / LGKV/ LAV Verden
Wettkampfstätte : Stadion
Stadtwald Verden
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 15 14 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 15 14 93
7 6 85
10 9 90
1 1 100
1 1 100
2 2 100
1 1 100
Gerätekontrolle: 3 3 100
4 2 50
3 1 33
9 6 66
11 9 81
14 12 85
8 7 87
7 5 71
EDV-Wettkampfdaten- 16 13 81
Summe männlich 61 50 81
51 42 82
112 92 82
C. Mitarbeiter
1
5 Summe
10
Mitarb. 16
Wettkampfleiter Tel 04202-3638 eMail HBehrmann@t-online.de
Helmut Behrmann; Gerhard-van-der-Poll-Str. 19 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
H.Behrmann, siehe oben
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
---

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 8.3.15.