ERGEBNISLISTE
KM Crosslauf
Etelsen, 20. Februar 2016
lg-logo.jpg
Nun auch (21.02.16) mit Mannschaftsergebnis MJ U14!

Wettbewerbübersicht
Männliche Jugend U16 2050 m
Männliche Jugend U16 2050 m
Männliche Jugend U18 2050 m
Männliche Jugend U20 2050 m
Männer Mittelstrecke 2050 m
Männer Mittelstrecke 2050 m
Weibliche Jugend U16 2050 m
Weibliche Jugend U16 2050 m
Weibliche Jugend U18 2050 m
Weibliche Jugend U20 2050 m
Frauen Mittelstrecke 2050 m
Frauen Mittelstrecke 2050 m
Weibliche Jugend U14 2050 m
Weibliche Jugend U14 2050 m
Männliche Jugend U14 2050 m
Männliche Jugend U14 2050 m
Weibliche Kinder U12 1020 m
Weibliche Kinder U12 1020 m
Männliche Kinder U12 1020 m
Männliche Kinder U12 1020 m
Weibliche Kinder U10 1020 m
Weibliche Kinder U10 1020 m
Männliche Kinder U10 1020 m
Männliche Kinder U10 1020 m
Frauen Langstrecke 6100 m
Frauen Langstrecke 6100 m
Männer Langstrecke 6100 m
Männer Langstrecke 6100 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 2050 m
Männliche Jugend U16 2050 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister 2016
/1. M15 686 Brennecke, Mika 2001 LGKV/V 9:00
2. /2. M15 677 Polzin, Sebastian 2001 LGKV/Ben 9:46
3. /1. M14 688 Gari, Jakob 2002 LGKV/V 9:48
4. /2. M14 654 Dittmer, Luca 2002 LGKV/Oy 10:41
5. /3. M14 738 Cordes, Philipp 2002 LGKV/V 10:41
6. /4. M14 689 Johnsen, Niklas 2002 LGKV/V 11:49
7. /5. M14 633 Haack, Lasse 2002 LGKV/Et 11:54

Männliche Jugend U16 2050 m Mannschaften männlich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/V 9 Pkt.
686 Brennecke, Mika 2001 1 Pkt. .
688 Gari, Jakob 2002 3 Pkt. .
738 Cordes, Philipp 2002 5 Pkt. .

Männliche Jugend U16 2050 m
Männliche Jugend U16 2050 m Jugend M14

1. und Kreismeister 2016
/1. 688 Gari, Jakob 2002 LGKV/V 9:48
2. /2. 654 Dittmer, Luca 2002 LGKV/Oy 10:41
3. /3. 738 Cordes, Philipp 2002 LGKV/V 10:41
4. /4. 689 Johnsen, Niklas 2002 LGKV/V 11:49
5. /5. 633 Haack, Lasse 2002 LGKV/Et 11:54

Männliche Jugend U16 2050 m Jugend M15

1. und Kreismeister 2016
/1. 686 Brennecke, Mika 2001 LGKV/V 9:00
2. /2. 677 Polzin, Sebastian 2001 LGKV/Ben 9:46

Männliche Jugend U18 2050 m
Männliche Jugend U18 2050 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister 2016
/1. U18 634 Hänseroth, Mike 2000 LGKV/Et 8:48
2. /2. U18 631 Bärje, Pascal 1999 LGKV/Et 11:54

Männliche Jugend U20 2050 m
Männliche Jugend U20 2050 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister 2016
/1. U20 657 Omer, Hussein 1997 LGKV/Oy 8:38
2. /2. U20 636 Möller, Hark 1997 LGKV/Et 8:41

Männer Mittelstrecke 2050 m
Männer Mittelstrecke 2050 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister 2016
/1. Mä 655 Hailu, Abiel 1995 LGKV/Oy 7:44
2. /2. Mä 659 Werede, Fisha 1991 LGKV/Oy 7:54
3. /3. Mä 656 Melake, Tesfay 1986 LGKV/Oy 8:19
4. /1. M50 695 Pfeiffer, Thomas 1962 LGKV/V 9:52
5. /1. M55 698 Reimers, Jürgen 1960 LGKV/V 9:57
6. /1. M40 603 Brinker, Oliver 1976 SV Baden 10:04
7. /1. M60 608 Böhm, Peter 1952 LGKV/A 10:14
8. /1. M65 735 Rippe, Dieter 1951 LGKV/We 12:17
9. /2. M60 639 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LGKV/Et 12:19

Männer Mittelstrecke 2050 m Mannschaften männlich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/Oy 6 Pkt.
655 Hailu, Abiel 1995 1 Pkt. .
659 Werede, Fisha 1991 2 Pkt. .
656 Melake, Tesfay 1986 3 Pkt. .

Männer Mittelstrecke 2050 m
Männer Mittelstrecke 2050 m Männer

1. und Kreismeister 2016
/1. 655 Hailu, Abiel 1995 LGKV/Oy 7:44
2. /2. 659 Werede, Fisha 1991 LGKV/Oy 7:54
3. /3. 656 Melake, Tesfay 1986 LGKV/Oy 8:19

Männer Mittelstrecke 2050 m Senioren M40

1. und Kreismeister 2016
/6. 603 Brinker, Oliver 1976 SV Baden 10:04

Männer Mittelstrecke 2050 m Senioren M50

1. und Kreismeister 2016
/4. 695 Pfeiffer, Thomas 1962 LGKV/V 9:52

Männer Mittelstrecke 2050 m Senioren M55

1. und Kreismeister 2016
/5. 698 Reimers, Jürgen 1960 LGKV/V 9:57

Männer Mittelstrecke 2050 m Senioren M60

1. und Kreismeister 2016
/7. 608 Böhm, Peter 1952 LGKV/A 10:14
2. /9. 639 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LGKV/Et 12:19

Männer Mittelstrecke 2050 m Senioren M65

1. und Kreismeister 2016
/8. 735 Rippe, Dieter 1951 LGKV/We 12:17

Weibliche Jugend U16 2050 m
Weibliche Jugend U16 2050 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreismeisterin 2016
/1. W14 660 Binkowski, Zoe 2002 LGKV/Oy 9:40
2. /2. W14 712 Kuhr, Stella 2002 LGKV/V 9:55
3. /3. W14 722 Prüser, Nele 2002 LGKV/V 10:15
4. /4. W14 710 Holfeld, Anna Marie 2002 LGKV/V 10:38
5. /5. W14 617 Janke, Emily 2002 LGKV/Bad 11:07
6. /6. W14 709 Gerkens, Kajsa 2002 LGKV/V 11:44
7. /1. W15 742 Göttling, Paula 2001 LGKV/V 12:02
8. /7. W14 682 Grewe, Tessa 2002 LGKV/Ben 12:16
9. /2. W15 741 Hirt, Eleonore 2001 LGKV/V 12:45
10. /8. W14 706 Becker, Salome 2002 LGKV/V 12:59
11. /9. W14 733 Wilczek, Alexa 2002 LGKV/V 13:38

Weibliche Jugend U16 2050 m Mannschaften weiblich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/V I 9 Pkt.
712 Kuhr, Stella 2002 2 Pkt. .
722 Prüser, Nele 2002 3 Pkt. .
710 Holfeld, Anna Marie 2002 4 Pkt. .
2. LGKV/V II 22 Pkt.
709 Gerkens, Kajsa 2002 6 Pkt. .
742 Göttling, Paula 2001 7 Pkt. .
741 Hirt, Eleonore 2001 9 Pkt. .

Weibliche Jugend U16 2050 m
Weibliche Jugend U16 2050 m Jugend W14

1. und Kreismeisterin 2016
/1. 660 Binkowski, Zoe 2002 LGKV/Oy 9:40
2. /2. 712 Kuhr, Stella 2002 LGKV/V 9:55
3. /3. 722 Prüser, Nele 2002 LGKV/V 10:15
4. /4. 710 Holfeld, Anna Marie 2002 LGKV/V 10:38
5. /5. 617 Janke, Emily 2002 LGKV/Bad 11:07
6. /6. 709 Gerkens, Kajsa 2002 LGKV/V 11:44
7. /7. 682 Grewe, Tessa 2002 LGKV/Ben 12:16
8. /8. 706 Becker, Salome 2002 LGKV/V 12:59
9. /9. 733 Wilczek, Alexa 2002 LGKV/V 13:38

Weibliche Jugend U16 2050 m Jugend W15

1. und Kreismeisterin 2016
/1. 742 Göttling, Paula 2001 LGKV/V 12:02
2. /2. 741 Hirt, Eleonore 2001 LGKV/V 12:45

Weibliche Jugend U18 2050 m
Weibliche Jugend U18 2050 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreismeisterin 2016
/1. U18 644 van Veen, Verena 1999 LGKV/Et 9:28
2. /2. U18 643 van Veen, Jana 1999 LGKV/Et 9:34
3. /3. U18 642 Wilkens, Antonia 2000 LGKV/Et 10:54
4. /4. U18 641 Möller, Aleke 1999 LGKV/Et 11:56

Weibliche Jugend U18 2050 m Mannschaften weiblich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/Et 6 Pkt.
644 van Veen, Verena 1999 1 Pkt. .
643 van Veen, Jana 1999 2 Pkt. .
642 Wilkens, Antonia 2000 3 Pkt. .

Weibliche Jugend U20 2050 m
Weibliche Jugend U20 2050 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreismeisterin 2016
/1. U20 640 Hänseroth, Jenny 1998 LGKV/Et 9:31

Frauen Mittelstrecke 2050 m
Frauen Mittelstrecke 2050 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreismeisterin 2016
/1. Fr 719 Oltmanns, Sonja 1996 LGKV/V 9:30
2. /2. Fr 619 Noak, Melanie 1980 LGKV/Hö 9:43
3. /3. Fr 716 Meinecke, Pia-Katharina 1994 LGKV/V 10:28
4. /1. W40 723 Prüser, Sonja 1973 LGKV/V 10:42
5. /1. W60 611 Heger, Ingrid 1952 LGKV/A 11:28
6. /1. W50 614 Tangemann, Monika 1963 LGKV/A 14:06
7. /2. W50 610 Elsner, Karin 1965 LGKV/A 15:11

Frauen Mittelstrecke 2050 m Mannschaften weiblich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/V 8 Pkt.
719 Oltmanns, Sonja 1996 1 Pkt. .
716 Meinecke, Pia-Katharina 1994 3 Pkt. .
723 Prüser, Sonja 1973 4 Pkt. .
2. LGKV/A 18 Pkt.
611 Heger, Ingrid 1952 5 Pkt. .
614 Tangemann, Monika 1963 6 Pkt. .
610 Elsner, Karin 1965 7 Pkt. .

Frauen Mittelstrecke 2050 m
Frauen Mittelstrecke 2050 m Frauen

1. und Kreismeisterin 2016
/1. 719 Oltmanns, Sonja 1996 LGKV/V 9:30
2. /2. 619 Noak, Melanie 1980 LGKV/Hö 9:43
3. /3. 716 Meinecke, Pia-Katharina 1994 LGKV/V 10:28

Frauen Mittelstrecke 2050 m Seniorinnen W40

1. und Kreismeisterin 2016
/4. 723 Prüser, Sonja 1973 LGKV/V 10:42

Frauen Mittelstrecke 2050 m Seniorinnen W50

1. und Kreismeisterin 2016
/6. 614 Tangemann, Monika 1963 LGKV/A 14:06
2. /7. 610 Elsner, Karin 1965 LGKV/A 15:11

Frauen Mittelstrecke 2050 m Seniorinnen W60

1. und Kreismeisterin 2016
/5. 611 Heger, Ingrid 1952 LGKV/A 11:28

Weibliche Jugend U14 2050 m
Weibliche Jugend U14 2050 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreismeisterin 2016
/1. W13 732 Wedig, Inga 2003 LGKV/V 11:33
2. /1. W12 670 Niemann, Tabea 2004 LGKV/Emt 11:49
3. /2. W13 734 von Weyhe, Pauline 2003 LGKV/V 12:40
4. /3. W13 661 Gerrelts, Mara-Lena 2003 LGKV/Oy 12:52
5. /2. W12 663 Heuberg, Jalina 2004 LGKV/Oy 13:11
6. /3. W12 729 Spöring, Cora 2004 LGKV/V 13:17

Weibliche Jugend U14 2050 m Mannschaften weiblich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/V 10 Pkt.
732 Wedig, Inga 2003 1 Pkt. .
734 von Weyhe, Pauline 2003 3 Pkt. .
729 Spöring, Cora 2004 6 Pkt. .

Weibliche Jugend U14 2050 m
Weibliche Jugend U14 2050 m Jugend W12

1. und Kreismeisterin 2016
/1. 670 Niemann, Tabea 2004 LGKV/Emt 11:49
2. /2. 663 Heuberg, Jalina 2004 LGKV/Oy 13:11
3. /3. 729 Spöring, Cora 2004 LGKV/V 13:17

Weibliche Jugend U14 2050 m Jugend W13

1. und Kreismeisterin 2016
/1. 732 Wedig, Inga 2003 LGKV/V 11:33
2. /2. 734 von Weyhe, Pauline 2003 LGKV/V 12:40
3. /3. 661 Gerrelts, Mara-Lena 2003 LGKV/Oy 12:52

Männliche Jugend U14 2050 m
Männliche Jugend U14 2050 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister 2016
/1. M12 705 Wilczek, Pascal 2004 LGKV/V 9:45
2. /1. M13 615 Janke, Maik 2003 LGKV/Bad 10:28
3. /2. M13 694 Moser, Jonathan 2003 LGKV/V 10:42
4. /2. M12 679 Renken, Niklas 2004 LGKV/Ben 10:51
5. /3. M13 632 Fetter, Fynn 2003 LGKV/Et 10:58
6. /3. M12 676 Maurer, Erik 2004 LGKV/Ben 10:59
7. /4. M13 701 Röske, Albert 2003 LGKV/V 11:16
8. /5. M13 697 Rehfeld, Luc 2003 LGKV/V 11:20
9. /6. M13 630 Bohling, Bennet 2003 LGKV/Et 11:37
10. /7. M13 635 Lohmann, Söhnke 2003 LGKV/Et 12:00
11. /8. M13 739 Winkelmann, Malte 2003 LGKV/Emt 12:02

Männliche Jugend U14 2050 m Mannschaften männlich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/V 11 Pkt.
705 Wilczek, Pascal 2004 1 Pkt. .
694 Moser, Jonathan 2003 3 Pkt. .
701 Röske, Albert 2003 7 Pkt. .
2. LGKV/Et 24 Pkt.
632 Fetter, Fynn 2003 5 Pkt. .
630 Bohling, Bennet 2003 9 Pkt. .
635 Lohmann, Söhnke 2003 10 Pkt. .

Männliche Jugend U14 2050 m
Männliche Jugend U14 2050 m Jugend M12

1. und Kreismeister 2016
/1. 705 Wilczek, Pascal 2004 LGKV/V 9:45
2. /2. 679 Renken, Niklas 2004 LGKV/Ben 10:51
3. /3. 676 Maurer, Erik 2004 LGKV/Ben 10:59

Männliche Jugend U14 2050 m Jugend M13

1. und Kreismeister 2016
/1. 615 Janke, Maik 2003 LGKV/Bad 10:28
2. /2. 694 Moser, Jonathan 2003 LGKV/V 10:42
3. /3. 632 Fetter, Fynn 2003 LGKV/Et 10:58
4. /4. 701 Röske, Albert 2003 LGKV/V 11:16
5. /5. 697 Rehfeld, Luc 2003 LGKV/V 11:20
6. /6. 630 Bohling, Bennet 2003 LGKV/Et 11:37
7. /7. 635 Lohmann, Söhnke 2003 LGKV/Et 12:00
8. /8. 739 Winkelmann, Malte 2003 LGKV/Emt 12:02

Weibliche Kinder U12 1020 m
Weibliche Kinder U12 1020 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreisbeste 2016
/1. W11 645 von Kiedrowski, Laura 2005 LGKV/Et 5:02
2. /1. W10 707 Binder, Paula 2006 LGKV/V 5:12
3. /2. W10 616 Binder, Annick 2006 LGKV/Bad 5:13
4. /3. W10 625 Gerkens, Linna 2006 TSV Kirchlinteln 5:23
5. /2. W11 721 Piechot, Miriam 2005 LGKV/V 5:31
6. /3. W11 711 Kopmann, Lilli 2005 LGKV/V 5:39
7. /4. W10 665 Wilkens, Skrolan 2006 LGKV/Oy 5:49
8. /5. W10 714 Lang, Samira 2006 LGKV/V 5:52

Weibliche Kinder U12 1020 m Mannschaften weiblich

1. und Kreisbester 2016
LGKV/V 13 Pkt.
707 Binder, Paula 2006 2 Pkt. .
721 Piechot, Miriam 2005 5 Pkt. .
711 Kopmann, Lilli 2005 6 Pkt. .

Weibliche Kinder U12 1020 m
Weibliche Kinder U12 1020 m Kinder W10

1. und Kreisbeste 2016
/1. 707 Binder, Paula 2006 LGKV/V 5:12
2. /2. 616 Binder, Annick 2006 LGKV/Bad 5:13
3. /3. 625 Gerkens, Linna 2006 TSV Kirchlinteln 5:23
4. /4. 665 Wilkens, Skrolan 2006 LGKV/Oy 5:49
5. /5. 714 Lang, Samira 2006 LGKV/V 5:52

Weibliche Kinder U12 1020 m Kinder W11

1. und Kreisbeste 2016
/1. 645 von Kiedrowski, Laura 2005 LGKV/Et 5:02
2. /2. 721 Piechot, Miriam 2005 LGKV/V 5:31
3. /3. 711 Kopmann, Lilli 2005 LGKV/V 5:39

Männliche Kinder U12 1020 m
Männliche Kinder U12 1020 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreisbester 2016
/1. M11 699 Rohr, Lasse 2005 LGKV/V 4:33
2. /1. M10 602 Brinker, Nils Ole 2006 SV Baden 4:41
3. /2. M11 637 Petz, Jannik 2005 LGKV/Et 5:05
4. /2. M10 651 Thalmann, Mathis 2006 LGKV/Mor 5:07
5. /3. M10 702 Röske, Hugo 2006 LGKV/V 5:09
6. /4. M10 678 Renken, Jan 2006 LGKV/Ben 5:26
7. /5. M10 687 Eilers, Mika 2006 LGKV/V 5:26
8. /6. M10 700 Dommershausen, Yannec 2006 LGKV/Emt 5:34
9. /7. M10 666 Kehlenbeck, Malte 2006 LGKV/Emt 5:44
10. /8. M10 691 Kopmann, Julius 2006 LGKV/V 6:01
11. /9. M10 653 Arend, Louis 2006 LGKV/Oy 6:36
12. /10. M10 690 Klemens, Maximilian 2006 LGKV/V 7:23
13. /11. M10 740 Winkelmann, Jens 2006 LGKV/Emt 7:37

Männliche Kinder U12 1020 m Mannschaften männlich

1. und Kreisbester 2016
LGKV/V 13 Pkt.
699 Rohr, Lasse 2005 1 Pkt. .
702 Röske, Hugo 2006 5 Pkt. .
687 Eilers, Mika 2006 7 Pkt. .
2. LGKV/Emt 30 Pkt.
700 Dommershausen, Yannec 2006 8 Pkt. .
666 Kehlenbeck, Malte 2006 9 Pkt. .
740 Winkelmann, Jens 2006 13 Pkt. .

Männliche Kinder U12 1020 m
Männliche Kinder U12 1020 m Kinder M10

1. und Kreisbester 2016
/1. 602 Brinker, Nils Ole 2006 SV Baden 4:41
2. /2. 651 Thalmann, Mathis 2006 LGKV/Mor 5:07
3. /3. 702 Röske, Hugo 2006 LGKV/V 5:09
4. /4. 678 Renken, Jan 2006 LGKV/Ben 5:26
5. /5. 687 Eilers, Mika 2006 LGKV/V 5:26
6. /6. 700 Dommershausen, Yannec 2006 LGKV/Emt 5:34
7. /7. 666 Kehlenbeck, Malte 2006 LGKV/Emt 5:44
8. /8. 691 Kopmann, Julius 2006 LGKV/V 6:01
9. /9. 653 Arend, Louis 2006 LGKV/Oy 6:36
10. /10. 690 Klemens, Maximilian 2006 LGKV/V 7:23
11. /11. 740 Winkelmann, Jens 2006 LGKV/Emt 7:37

Männliche Kinder U12 1020 m Kinder M11

1. und Kreisbester 2016
/1. 699 Rohr, Lasse 2005 LGKV/V 4:33
2. /2. 637 Petz, Jannik 2005 LGKV/Et 5:05

Weibliche Kinder U10 1020 m
Weibliche Kinder U10 1020 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreisbeste 2016
/1. W09 668 Hackmann, Pia 2007 LGKV/Emt 5:20
2. /2. W09 669 Niemann, Sonka 2007 LGKV/Emt 5:21
3. /3. W09 708 Drescher, Jule 2007 LGKV/V 5:30
4. /1. W08 730 Tell, Janne 2008 LGKV/V 5:35
5. /4. W09 727 Scheifele, Auguste 2007 LGKV/V 5:42
6. /5. W09 607 Brinker, Anneke 2007 TG Uesen 5:44
7. /2. W08 726 Rohr, Sinja 2008 LGKV/V 5:46
8. /6. W09 717 Moser, Tassia 2007 LGKV/V 5:52
9. /3. W08 744 Oppermann, Fabienne 2009 LGKV/Emt 6:01
10. /7. W09 684 Renken, Marie 2007 LGKV/Ben 6:08
11. /8. W09 662 Helmke, Svea 2007 LGKV/Oy 6:13
12. /9. W09 618 Petz, Jule 2007 LGKV/Bad 6:24
13. /4. W08 685 Schneller, Nele 2009 LGKV/Ben 6:37
14. /10. W09 664 Vogelsang, Fiene 2007 LGKV/Oy 6:39
15. /5. W08 681 Bauchmüller, Lena 2009 LGKV/Ben 6:50
16. /11. W09 652 Schönhoff, Mena 2007 LGKV/Mor 7:15

Weibliche Kinder U10 1020 m Mannschaften weiblich

1. und Kreisbester 2016
LGKV/V 12 Pkt.
708 Drescher, Jule 2007 3 Pkt. .
730 Tell, Janne 2008 4 Pkt. .
727 Scheifele, Auguste 2007 5 Pkt. .
2. LGKV/Emt 12 Pkt.
668 Hackmann, Pia 2007 1 Pkt. .
669 Niemann, Sonka 2007 2 Pkt. .
744 Oppermann, Fabienne 2009 9 Pkt. .
3. LGKV/Ben 38 Pkt.
684 Renken, Marie 2007 10 Pkt. .
685 Schneller, Nele 2009 13 Pkt. .
681 Bauchmüller, Lena 2009 15 Pkt. .

Weibliche Kinder U10 1020 m
Weibliche Kinder U10 1020 m Kinder W08

1. und Kreisbeste 2016
/1. 730 Tell, Janne 2008 LGKV/V 5:35
2. /2. 726 Rohr, Sinja 2008 LGKV/V 5:46
3. /3. 744 Oppermann, Fabienne 2009 LGKV/Emt 6:01
4. /4. 685 Schneller, Nele 2009 LGKV/Ben 6:37
5. /5. 681 Bauchmüller, Lena 2009 LGKV/Ben 6:50

Weibliche Kinder U10 1020 m Kinder W09

1. und Kreisbeste 2016
/1. 668 Hackmann, Pia 2007 LGKV/Emt 5:20
2. /2. 669 Niemann, Sonka 2007 LGKV/Emt 5:21
3. /3. 708 Drescher, Jule 2007 LGKV/V 5:30
4. /4. 727 Scheifele, Auguste 2007 LGKV/V 5:42
5. /5. 607 Brinker, Anneke 2007 TG Uesen 5:44
6. /6. 717 Moser, Tassia 2007 LGKV/V 5:52
7. /7. 684 Renken, Marie 2007 LGKV/Ben 6:08
8. /8. 662 Helmke, Svea 2007 LGKV/Oy 6:13
9. /9. 618 Petz, Jule 2007 LGKV/Bad 6:24
10. /10. 664 Vogelsang, Fiene 2007 LGKV/Oy 6:39
11. /11. 652 Schönhoff, Mena 2007 LGKV/Mor 7:15

Männliche Kinder U10 1020 m
Männliche Kinder U10 1020 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreisbester 2016
/1. M09 745 Oppermann, Adrian 2007 LGKV/A 5:22
2. /2. M09 696 Piechot, Thomas 2007 LGKV/V 5:35
3. /3. M09 650 Szces, Malte 2007 LGKV/Mor 5:36
4. /4. M09 674 Bauchmüller, Leon 2007 LGKV/Ben 5:38
5. /5. M09 647 Clausen, Heine 2007 LGKV/Mor 5:38
6. /1. M08 648 Groß, Gregor 2010 LGKV/Mor 6:21
7. /2. M08 646 Clausen, Friedel 2009 LGKV/Mor 6:59
8. /3. M08 649 Haftendorn, Henrik 2009 LGKV/Mor 7:09

Männliche Kinder U10 1020 m Mannschaften männlich

1. und Kreisbester 2016
LGKV/Mor 14 Pkt.
650 Szces, Malte 2007 3 Pkt. .
647 Clausen, Heine 2007 5 Pkt. .
648 Groß, Gregor 2010 6 Pkt. .

Männliche Kinder U10 1020 m
Männliche Kinder U10 1020 m Kinder M08

1. und Kreisbester 2016
/1. 648 Groß, Gregor 2010 LGKV/Mor 6:21
2. /2. 646 Clausen, Friedel 2009 LGKV/Mor 6:59
3. /3. 649 Haftendorn, Henrik 2009 LGKV/Mor 7:09

Männliche Kinder U10 1020 m Kinder M09

1. und Kreisbester 2016
/1. 745 Oppermann, Adrian 2007 LGKV/A 5:22
2. /2. 696 Piechot, Thomas 2007 LGKV/V 5:35
3. /3. 650 Szces, Malte 2007 LGKV/Mor 5:36
4. /4. 674 Bauchmüller, Leon 2007 LGKV/Ben 5:38
5. /5. 647 Clausen, Heine 2007 LGKV/Mor 5:38

Frauen Langstrecke 6100 m
Frauen Langstrecke 6100 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Kreismeisterin 2016
/1. Fr 619 Noak, Melanie 1980 LGKV/Hö 29:28
2. /1. W60 611 Heger, Ingrid 1952 LGKV/A 33:33
3. /2. Fr 612 Henze, Ann 1977 LGKV/A 36:00
4. /1. W65 613 Liebscher, Christa 1950 LGKV/A 36:29
5. /1. W70 626 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 39:24

Frauen Langstrecke 6100 m Mannschaften weiblich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/A 9 Pkt.
611 Heger, Ingrid 1952 2 Pkt. .
612 Henze, Ann 1977 3 Pkt. .
613 Liebscher, Christa 1950 4 Pkt. .

Frauen Langstrecke 6100 m
Frauen Langstrecke 6100 m Frauen

1. und Kreismeisterin 2016
/1. 619 Noak, Melanie 1980 LGKV/Hö 29:28
2. /3. 612 Henze, Ann 1977 LGKV/A 36:00

Frauen Langstrecke 6100 m Seniorinnen W60

1. und Kreismeisterin 2016
/2. 611 Heger, Ingrid 1952 LGKV/A 33:33

Frauen Langstrecke 6100 m Seniorinnen W65

1. und Kreismeisterin 2016
/4. 613 Liebscher, Christa 1950 LGKV/A 36:29

Frauen Langstrecke 6100 m Seniorinnen W70

1. und Kreismeisterin 2016
/5. 626 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 39:24

Männer Langstrecke 6100 m
Männer Langstrecke 6100 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister 2016
/1. Mä 655 Hailu, Abiel 1995 LGKV/Oy 23:23
2. /2. Mä 659 Werede, Fisha 1991 LGKV/Oy 23:29
3. /1. M50 703 Siedlitzki, Christian 1965 LGKV/V 23:31
4. /3. Mä 609 Dygas, Raoul Johannes 1985 LGKV/A 24:21
5. /4. Mä 656 Melake, Tesfay 1986 LGKV/Oy 24:52
6. /1. M45 628 Fetter, Reiner 1969 LGKV/Cl 27:42
7. /2. M50 623 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 28:58
8. /1. M40 604 Krüger, Tim 1975 Lauftreff Cluvenhagen 29:33
9. /1. M55 698 Reimers, Jürgen 1960 LGKV/V 29:35
10. /2. M55 622 Luttmann, Willi 1957 TSV Kirchlinteln 29:42
11. /3. M50 695 Pfeiffer, Thomas 1962 LGKV/V 29:55
12. /2. M40 603 Brinker, Oliver 1976 SV Baden 30:09
13. /2. M45 621 Baudach, Jörg 1969 TSV Kirchlinteln 32:16
14. /3. M55 627 Fetter, Heinz-Hermann 1959 LGKV/Cl 32:32
15. /1. M60 629 Haase, Wilfried 1956 LGKV/Cl 33:03
16. /1. M65 735 Rippe, Dieter 1951 LGKV/We 36:23
17. /5. Mä 624 Renken, Volker 1979 TSV Kirchlinteln 37:04
18. /1. M70 620 Jäger, Dirk-Peter 1946 LGKV/Ue 39:44

aW 601 Behnke, Lars 1976 Achim 39:27
aW 605 Niehaus, Swen 1982 Langwedel 39:28

Männer Langstrecke 6100 m Mannschaften männlich

1. und Kreismeister 2016
LGKV/Oy 8 Pkt.
655 Hailu, Abiel 1995 1 Pkt. .
659 Werede, Fisha 1991 2 Pkt. .
656 Melake, Tesfay 1986 5 Pkt. .
2. LGKV/V 23 Pkt.
703 Siedlitzki, Christian 1965 3 Pkt. .
698 Reimers, Jürgen 1960 9 Pkt. .
695 Pfeiffer, Thomas 1962 11 Pkt. .
3. TSV Kirchlinteln 30 Pkt.
623 Meyer, Jens 1962 7 Pkt. .
622 Luttmann, Willi 1957 10 Pkt. .
621 Baudach, Jörg 1969 13 Pkt. .
4. LGKV/Cl 35 Pkt.
628 Fetter, Reiner 1969 6 Pkt. .
627 Fetter, Heinz-Hermann 1959 14 Pkt. .
629 Haase, Wilfried 1956 15 Pkt. .

Männer Langstrecke 6100 m
Männer Langstrecke 6100 m Männer

1. und Kreismeister 2016
/1. 655 Hailu, Abiel 1995 LGKV/Oy 23:23
2. /2. 659 Werede, Fisha 1991 LGKV/Oy 23:29
3. /4. 609 Dygas, Raoul Johannes 1985 LGKV/A 24:21
4. /5. 656 Melake, Tesfay 1986 LGKV/Oy 24:52
5. /17. 624 Renken, Volker 1979 TSV Kirchlinteln 37:04
aW 605 Niehaus, Swen 1982 Langwedel 39:28

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M40

1. und Kreismeister 2016
/8. 604 Krüger, Tim 1975 Lauftreff Cluvenhagen 29:33
2. /12. 603 Brinker, Oliver 1976 SV Baden 30:09

aW 601 Behnke, Lars 1976 Achim 39:27

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M45

1. /6. 628 Fetter, Reiner 1969 LGKV/Cl 27:42
2. /13. 621 Baudach, Jörg 1969 TSV Kirchlinteln 32:16

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M50

1. und Kreismeister 2016
/3. 703 Siedlitzki, Christian 1965 LGKV/V 23:31
2. /7. 623 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 28:58
3. /11. 695 Pfeiffer, Thomas 1962 LGKV/V 29:55

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M55

1. und Kreismeister 2016
/9. 698 Reimers, Jürgen 1960 LGKV/V 29:35
2. /10. 622 Luttmann, Willi 1957 TSV Kirchlinteln 29:42
3. /14. 627 Fetter, Heinz-Hermann 1959 LGKV/Cl 32:32

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M60

1. /15. 629 Haase, Wilfried 1956 LGKV/Cl 33:03

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M65

1. /16. 735 Rippe, Dieter 1951 LGKV/We 36:23

Männer Langstrecke 6100 m Senioren M70

1. /18. 620 Jäger, Dirk-Peter 1946 LGKV/Ue 39:44

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 20.02.2016
Ort : Etelsen
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Kreismeisterschaft Crosslauf 2016
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TSV Etelsen
Wettkampfstätte : Stadion
Schloßsportplatz und Schloßpark Etelsen
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 15 14 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 23 20 86
11 8 72
3 2 66
3 2 66
2 2 100
1 1 100
4 2 50
Gerätekontrolle: 4 4 100
7 7 100
11 11 100
12 11 91
8 6 75
14 13 92
12 8 66
10 8 80
EDV-Wettkampfdaten- 18 16 88
Summe männlich 75 65 86
68 56 82
143 121 84
C. Mitarbeiter
2
5 Summe
14
Mitarb. 21
Wettkampfleiter Tel 04235 990243 eMail plotho@web.de
Thorsten Plogsties, Fritz-Reuter-Weg 22, Langwedel-Etelsen
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
entfällt, Verbandsveranstaltung
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
keine

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 20.2.16, 21.2.16.